Hjälpmedel:

Vallentuna kommun arrangerar lovskola

Vallentuna kommun ordnar gemensam lovskola under sommarlovet för elever som behöver extra stöd för att klara av sina studier. Syftet är att:

 • Skapa motivation inför fortsatta studier samt klara av i respektive ämne de moment som eleven missat för att få godkänt till nästa betyg.
 • Ge möjlighet till prövning i slutet av perioden (sommarskola).
 • Träna basfärdigheter i de ämnen som vi erbjuder.

Lovskola gäller alla elever i åk 6 - 9 samt hela gymnasieskolan.

Påskskola

Anmälan görs till elevens ordinarie lärare eller mentor senast den 10 mars.

Påskskolan organiseras enbart i ämnet matematik. Den riktar sig till alla de elever i åk 6 - 9 samt hela gymnasieskolan som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E.

 • Påskskolan erbjuds under perioden 29/3 - 1/4 varje dag kl. 09.00-11.00 och 12.00-14.00. Lunch 11.00-12.00.
 • Påskskolan är avgiftsfri.
 • Minst 5 elever krävs för att undervisningen ska erbjudas
 • Eleven ska anmäla sig senast den 10 mars
 • Elevens ordinarie lärare i matematik/mentor informerar lovskolans lärare i vilka moment eleven behöver undervisning i.

Sommarskola

Anmälan görs till elevens ordinarie lärare eller mentor senast den 20 maj.

Sommarskolan organiseras i matematik, svenska, svenska som andraspråk, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen. Vi vill även erbjuda simskola med möjlighet till simprovet. Sommarskolan riktar sig till alla de elever i åk 6 - 9 samt hela gymnasieskolan som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i något av ovanstående ämnen.

 • Sommarskolan erbjuds under två perioder:
  Period 1 :14 - 20/6, fem skoldagar
  Period 2: 21 - 28/6, fem skoldagar
 • Varje dag kl. 09.00-11.00 och 12.00-14.00. Lunch 11.00-12.00.
 • Sommarskolan är avgiftsfri.
 • Minst 5 elever krävs för att undervisningen ska erbjudas.
 • Eleven ska anmäla sig senast den 20 maj.
 • Elevens ordinarie lärare i respektive ämne eller mentor informerar lovskolans lärare i vilka moment eleven behöver undervisning i.
 • Sommarskolan kan avslutas med en särskild prövning för att få ett godkänt betyg.
 • Eleverna kan välja ett ämne i varje period. Eleverna kan gå en eller två perioder.

Plats för lovskola: Vallentuna gymnasium

Ansvarig rektor: Johan Klintberg

Det är behöriga lärare som kommer att undervisa på lovskolan. De ska dokumentera till ordinarie lärare vad eleven gjort på lovskolan samt resultat på genomförda prov.

Sidan uppdaterad den 10 februari 2016