Hjälpmedel:

Vallentuna kommun inleder samarbete med Sorsele kommun

Från och med den 1 augusti 2017 inleder Vallentuna kommun och Sorsele kommun ett samarbete med syfte att ge ensamkommande barn och unga en bra start i Sverige. Tanken är att ge barnen bästa förutsättningar att få en lugn och trygg start i sitt nya hemland, så att de kan gå klart skolan och därefter snabbt komma vidare ut på arbetsmarknaden.

Initiativet är taget av Sorsele kommun som i dagsläget bedriver fyra HVB-hem i samarbete med Polstjärnan i Sverige AB. Med bakgrund av den minskade tilldelning som sker av Migrationsverket kommer Sorsele kommun att ha flera platser över under år 2017 och 2018. De har därför kontaktat kommuner i Stockholms län för ett närmare samarbete. Från och med den 1 augusti kommer nyanlända barn i Vallentuna flyttas vidare till Sorsele.

-Sorsele kommun erbjuder ett väldigt fint paket till barnen som vi inte kan tacka nej till. De har på eget initiativ sökt kontakt med oss för att de vill hjälpa ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige. Sorsele är en liten kommun och har ett socialt skyddsnät som är starkt vilket gör att ytterst få ungdomar "faller mellan stolarna". På det här sättet kan vi vara trygga med att barnen som blir anvisade till Vallentuna får en bra start i Sverige och det är viktigt för oss, säger kommundirektör Victor Kilén.

Sorsele är Sveriges näst minsta kommun och under tiden som barnen bor på HVB-hemmen eller i stödboende genererar det arbetstillfällen till kommunens invånare. En av anledningarna till att Sorsele kommun har valt att inleda ett samarbete med Vallentuna kommun är att de ser dessa barn och ungdomar som en viktig del av Sorseles framtida arbetskraft och medborgare. De kan också erbjuda barnen ett rikt friluftsliv och fritidsliv med många aktiviteter som skapar meningsfullhet.

-Vi är övertygande om att detta samarbete kommer skapa goda förutsättningar för en lyckad integration i det svenska samhället, avslutar kommundirektör Victor Kilén.

Fakta: Vid överflyttning av barnen kommer Sorsele att ta fullt ansvar för barnen på samma sätt som om de var anvisade av Migrationsverket. De ersättningar som utbetalas från Migrationsverket tillfaller Sorsele kommun. Resa från Vallentuna eller dess närhet till Sorsele ska belasta Vallentuna kommun.

Sidan uppdaterad den 5 juli 2017