Hjälpmedel:

Vallentuna kommuns lokalförsörjning

En gång per år tar barn- och ungdomsförvaltningen fram en lokalförsörjningsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola. Syftet med planen är att säkerställa att antalet platser inom de olika verksamheterna räcker till i takt med att kommunen växer. Antalet platser kan uppnås både genom att vi bygger ut de lokaler som vi redan har och genom att vi bygger helt nya.

I kommunens bostadsbyggnadsprognos pekas flera områden ut för framtida bostadsbyggande. I många fall handlar det om att förtäta befintliga bostadsområden med ny bebyggelse. Vi planerar även för helt nya bostadsområden för att kunna möta den stora efterfrågan av att bo i Vallentuna kommun.

Lokalförsörjningsplanen säkerställer att både befintliga och nya bostadsområden får tillgång till kommunal service i form av förskoleplatser och grundskoleplatser. Förskolorna placeras nära bostäderna för att minimera restiden för vårdnadshavarna och på så sätt förenkla vardagen. Grundskolorna placeras i närheten av allmänna kommunikationer och i nära anslutning till där människor bor.

Vallentuna kommuns beredskap för lokaler för både förskola och grundskola är god. De planerade till- och nybyggnationerna av förskolor och grundskolor säkerställer att kommunen kan möta den efterfrågan som förväntas uppstå inom olika områden i vår kommun.

Sidan uppdaterad den 19 juni 2017