Hjälpmedel:

Verksamhetssystem för skolorna

Implementeringen av verksamhetssystemet SchoolSoft är nu påbörjad. Administratörer, rektorer och utsedda pedagoger på de kommunala grundskolorna samt gymnasiet har fått utbildning i systemet. Under vecka 42 och vecka 44 kommer övriga pedagoger att utbildas.

Alla kommunala förskolor och fritidshem kommer också att använda SchoolSoft, utbildning för de pedagogerna sker under november månad och januari månad.

Tidplan för alla utbildningar finns i högermenyn under Relaterad information.

Information till vårdnadshavare och elever

Tills verksamhetssystemet är på plats kommer skolorna att informera vårdnadshavare via mejl eller via sina webbplatser. Kommunikation mellan lärare och elev kommer att ske via mejl.

Sidan uppdaterad den 13 oktober 2016