Hjälpmedel:

Verksamhetssystemet Office 365

Vi har tidigare informerat om att skolorna ska börja använda ett nytt verksamhetssystem, Office 365, under hösten. Systemet var tänkt att användas för kommunikation mellan lärare och elever.

Den nuvarande uppbyggnaden av skolornas delar i Office 365 uppfyller inte de krav som ställdes från början och vi kommer därför att bromsa projektet. Vi kommer nu starta en grundlig och mer omfattande behovsanalys där både skolverksamheten och vårdnadshavare kommer att involveras. Denna ska sedan ligga till grund för en bättre lösning som ger alla målgrupper ett mervärde.

Tills behovsanalysen är klar och vi har ett verksamhetssystem på plats kommer skolorna att informera vårdnadshavare via mejl eller via sina webbplatser. Kommunikation mellan lärare och elev kommer att ske via mejl.

Arbetet med att ta fram ett verksamhetssystem startas omgående och vi jobbar på att ta fram en lösning så snabbt som möjligt.

Sidan uppdaterad den 25 september 2015