Hjälpmedel:

Vittra Vallentunas kvalitetsarbete

Tidigare i år fick Vittra Vallentuna SIQ:s (Institutet för Kvalitetsutveckling) kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Utmärkelsen delas ut på uppdrag av Utbildningsdepartementet och Skolverket till förskolor och skolor som kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Den 15 september höll Vittra Vallentuna Öppet Hus där både de och SIQ berättade om sitt kvalitetsarbete.

Elin Möller blev rektor på skolan för drygt tre år sedan och under hennes ledning har skolan tagit stora kliv framåt. Vittra Vallentuna var 2013 en skola med både hög lärar- och elevomsättning, låg måluppfyllelse, missnöjda medarbetare och hade en stor andel missnöjda föräldrar.

Vittra Vallentuna har jobbat mycket med att skapa en prestigelös organisation där alla delar på ansvaret, har gemensamma värderingar och där det finns förtroende mellan varandra. På skolan finns fyra förstelärare som alla är arbetslagledare och ingår i skolans ledningsgrupp. Kontinuitet, tydlighet och kommunikation är viktiga begrepp i skolans kvalitetsarbete.

Vittra Vallentuna arbetar efter en pedagogik och metodik som är gemensam för alla Vittras skolor där läsåret delas upp i sex perioder. Dessa perioder används för att se till att alla elever får så bra förutsättningar att utvecklas som möjligt. I de olika perioderna stämmer de av var eleverna befinner sig i förhållande till målen. Alla pedagoger i arbetslaget går tillsammans igenom eleverna och deras resultat och på så sätt skapas en samsyn kring elevernas kunskapsutveckling.

Kommunikationen på skolan är också en viktig faktor. Det finns enkla kanaler som är gemensamma för hela verksamheten för att ingen fråga ska hamna mellan stolarna eller tappas bort. Som förälder ska det vara enkelt att kontakta skolan och man känna sig trygg med att man får återkoppling.

Idag har Vittra Vallentuna en låg personal- och elevomsättning, måluppfyllelsen är hög och jämn och både medarbetare och föräldrar är nöjda.

Dagen avslutades med en elevledd visning av skolans verksamheter samt lunch.

Sidan uppdaterad den 16 september 2016