Hjälpmedel:

Särskilda undervisningsgrupper

Alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång. Elever med stora hjälpbehov kan få placering i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper. Placeringens längd i dessa verksamheter varierar, men målet är att eleven ska återgå till sin ordinarie grundskola om så är möjligt.

Undervisningsgrupperna följer grundskolans kursplan och i förekommande fall även grundsärskolans kursplan. De finns som ett stöd och komplement till kommunens grundskolor i deras arbete med att nå målet att alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång.

Placering för en elev i någon av de särskilda undervisningsgrupperna ska föregås av Resurscentrums samråd med elevens ordinarie hemskola.

Särskild undervisningsgruppÅrskursTyp av verksamhetBesöksadress/karta
Atlas 1-9 Kommunal grundskola Hjälmstavägen 6 B
Clavis 1-9 Kommunal grundskola Hjälmstavägen 1
Tuna 4-9 Kommunal grundskola Skolvägen 7
Vallen F-9 Kommunal grundskola Hjälmstavägen 1

Sidan granskad den 25 augusti 2017