Hjälpmedel:

Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är ett statsbidrag som syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Kulturrådet fördelar årligen Skapande skola-bidrag till grundskolans årskurs F-9. Syftet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Vesna Stanisic är anställd av kulturförvaltningen i Vallentuna för att samordna och organisera Skapande skola-projektet i kommunen. Har du frågor om Skapande skola-projektet kontakta Vesna Stanisic på vesna.stanisic@vallentuna.se.

För mer information om Skapande skola se Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se.

 

 

 

 

 

Sidan granskad den 5 juli 2017