Hjälpmedel:

För skolor och kulturombud

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet.

Tema läsåret 2017-2018: Här är jag! - Identitet

Temat innefattar frågor om att vara människa och att kunna vara sig själv: Vem är jag? Vad skiljer mig från andra? Hur ser andra på mig? Hur vågar man vara sig själv?

Alla program hanterar identitetsfrågor i syfte att stärka elevernas identitet och möjlighet att upptäcka befintliga och dolda styrkor. Temat är valt med utgångspunkt i skolans värdegrundsuppdrag som innebär att alltid förmedla och i verksamheten gestalta att alla människor är lika värda.

Nytt för i år - Skapande peng

Det som tidigare kallades "egen peng" görs nu om till "Skapande peng". Skapande peng innebär att det utöver de erbjudna Skapande skola-programmen finns möjlighet att söka extra stöd för särskilda projekt.

För att ansöka om Skapande peng behöver skolan skicka in en projektbeskrivning på projektet de vill göra till Skapande skola-samordnaren. Projektet måste följa Kulturrådets riktlinjer flr Skapande skola. "Först till kvarn" gäller!

1. Bestäm vad ni vill göra och maila era önskemål till din skolas kulturombud. Kulturombuden sammanstället klassernas önskemål och vidareförmedlar till Skapande skola-samordnaren Vesna Stanisic på e-post vesna.stanisic@vallentuna.se senast vecka 46.

I sammanställningen ska anges:

  • Skolans namn, klass och antal elever som projektet gäller.
  • Beskrivning av programmet
  • Kostnad för programmet
  • Preliminär period för genomförandet av programmet

2. När ni fått erat projekt godkänt ansvarar ni själva för bokningen och genomförandet av evenemanget. Vid behov av hjälp kontakta Skapande skola-samordnaren Vesna Stanisic.

3. Meddela kulturproducenten att skicka fakturan till:
Vallentuna kommun
Referensnummer 506003
FE 945
838 27 Frösön

Elevredaktionen

Under läsåret 2017-2018 ska elever få vara delaktiga på ett nytt sätt i framtagandet av program för Skapande skola. En elevredaktion ska få se föreställningar och andra konstprojekt för att komma med synpunkter på form och innehåll. Syftet är att öka elevernas förståelse för kultur och att ge dem kunskap om utbudet och utbildning i att arrangera kulturprogram. Elevernas feedback ger nätverket för Skapande skola värdefull insyn i hur eleverna tänker kring kultur.

Eleveredaktionen ska bestå av ca 20 elever i årskurs 7, 8 och 9. För mer information kontakta Skapande skola-samordnare Vesna Stanisic.

 

 

Sidan uppdaterad den 2 augusti 2017