Hjälpmedel:

Skapande skolas årshjul

Skapande skola-samordnaren samlar löpande under hela året in önskemål från skolorna, tar in förslag från kulturproducenter och uppdaterar sig om Kulturrådets riktlinjer.

Januari

 • Kulturombudsträff inför ansökan för kommande läsår.
 • Kulturombuden kommunicerar förslagen med alla lärare och samordnar skolans intresseanmälan till samordnaren för Skapande Skola.
 • Skapande skola-samordnaren och Barn och utbildningsförvaltningens Skapande Skola-ansvarige skriver ansökan till Kulturrådet utifrån skolornas önskemål.

Februari - mars

 • Skapande skola-samordnaren meddelar kulturproducenterna att vi ansöker om medel för ett samarbete med dem inom Skapande Skola.
 • Avstämning av pågående/genomförda Skapande Skola-aktiviteter med skolor och kulturlivet.

April/maj

 • Kulturrådet ger besked om medel beviljas.

Maj

 • Skapande skola-samordnaren gör en fördelning av programmen med målet att varje elev ska få ta del av tre Skapande Skola-program under läsåret.

Maj/juni

 • Deadline för att skicka in utvärdering från varje klass av varje enskilt Skapande Skola-program.
 • De tilldelade Skapande Skola-programmen för skolan skickas till varje rektor för påskrift och till varje kulturombud för att vidarebefordra till berörd personal.

Augusti

 • Skapande skola-samordnaren justerar för eventuella klassförändringar, kulturombudslistan uppdateras.
 •  Samordnaren skickar ut påminnelser om tilldelade Skapande Skola-program och vill ha bekräftelse på att informationen når rätt personal.

September/oktober

 • Senast vecka 45 ska de skolor som vill ansöka om Skapande peng. En del av det sökta och beviljade medlen avsätts för projekt som kan väljas när skolåret har startat.

 

Sidan uppdaterad den 2 augusti 2017