Hjälpmedel:

Aktivitetsansvar

Alla kommuner är skyldiga att hålla regelbunden kontakt med sina folkbokförda ungdomar mellan 16 och 20 år som inte har ett slutbetyg eller en gymnasiexamen.

 • Har du aldrig påbörjat gymnasiet?
 • Har du avbrutit dina gymnasiestudier?
 • Har du gått ut gymnasiet men hade för många icke godkända betyg?

Vi vill veta vad du gör på dagarna, vilken sysselsättning du har och vi vill veta om och hur vi kan hjälpa dig. Vanligast är att vi kontaktar dig med ett brev eller sms.

Efter att vi fått kontakt påbörjar vi en kartläggning av vad du har gjort och vad du vill göra. Vi samarbetar med närliggande gymnasieskolor, Vallentunas arbetsmarknadsavdelning, Komvux och Arbetsförmedlingen.

Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Vill du få stöd i att söka jobb? Funderar du på att hoppa av din gymnasieutbildning? Vet du någon som behöver hitta sin väg tillbaka till skolan eller komma ut på arbetsmarknaden? Vårt jobb är att hjälpa dig hitta rätt.

Vi kan hjälpa till med:

 • information
 • vägledning
 • sätta upp framtida mål
 • praktik
 • söka arbete
 • ta kontakt med andra myndigheter
 • studiebesök
 • ansökan till gymnasium, folkhögskola eller Komvux.

Det är frivilligt att ta del av våra insatser. Du kan träffa oss på Nova varje onsdag eller boka en annan plats och tid efter behov. Kontaktuppgifter finns i vänstermenyn.

Sidan granskad den 1 september 2017