Hjälpmedel:

Kontaktuppgifter SYV

I Vallentuna kommun är vi sex studie- och yrkesvägledare som arbetar med eleverna i årskurs 1-9 samt årskurs 1-3 på gymnasiet. Vi följer och stödjer dem under hela deras skolgång.

Vi håller kontakt med de ungdomar som inte har ett slutbetyg eller en gymnasieexamen (aktivitetsansvar).

SYV Mejl  Telefon  Ansvar
Linda Bengtsson linda.bengtsson@vallentuna.se 08-587 852 16 Vallentuna gymnasium
Hanna Blomgren hanna.blomgren@vallentuna.se 08-587 862 44

Hammarbacksskolan

Karbyskolan

Karlbergsskolan

Tina Dalin tina.dalin@vallentuna.se  08-587 852 22

Bällstabergsskolan

Gustav Vasa

Kårstaskolan

Lovisedalsskolan

Ylva Hedberg

 ylva.hedberg@vallentuna.se

08-587 855 09

Aktivitetsansvaret

Atlas

Clavis

Tuna

Vallen

Anette Häussermann
anette.haussermann@vallentuna.se 08-587 857 88

Aktivitetsansvaret

Vallentuna gymnasium

Antonio Paras
antonio.paras@vallentuna.se 08-587 849 88

Ekeby

Hjälmstaskolan

Ormstaskolan

Sidan granskad den 26 september 2017