Hjälpmedel:

Prao 2017/2018

Varje läsår får kommunens elever genomföra praktisk arbetslivsorientering, Prao.

Eleven söker själv sin egen arbetsplats för att träna på att söka jobb och för att komma dit man själv har valt.

Tanken med Prao är att eleven ska få en orientering om arbetsuppgifter, arbetsregler och arbetsmiljö under verkliga förhållanden på en arbetsplats. Eleven ska enbart observera hur yrket går till.

De erfarenheter som eleven får genom Prao-perioden kommer att kunna hjälpa eleven inför framtida yrkesval.

Här kan du se vilka veckor som respektive skola har sina elever ute på Prao.

  Åk 8 Åk 9
Bällstabergsskolan Ej bestämt vecka 45
Ekebyskolan Ej bestämt vecka 42
Hammarbacksskolan vecka 15 och 16 vecka 43
Hjälmstaskolan vecka 10 och 11 vecka 50
Karbyskolan vecka 7 och 8 vecka 43
Lovisedalsskolan vecka 7 och 8 vecka 45

Kommunens särskilda undervisningsgrupper har också Prao. För att få veta exakt vilken vecka som respektive skola har, kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Sidan granskad den 8 september 2017