Hjälpmedel:

Skoldatateket

Skoldatatekets övergripande uppdrag är att främja barns och ungdomars lärande, allmänna utveckling och hälsa.

Skoldatatekets logotyp

Tekniska verktyg i lärandet kan med rätt pedagogik göra skolarbetet lättare för många elever. På Skoldatateket arbetar en specialpedagog och en IKT-pedagog. Vi bistår skolor med kunskap om hur teknik kan stödja vid olika typer av inlärningssvårigheter.

Skoldatateket arbetar med skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv med teknik i fokus genom:

  • fortbildning av pedagoger i användningen av tekniska verktyg i lärandet. Ansök om fortbildning till höger under "Självservice".

  • konsultation till pedagoger kring enskilda elevers behov av verktygen. Skola och förskola kan ansöka om elevärende till höger under "Självservice".

  • utvärderingar och förslag till förändringar i det kommungemensamma utbudet av program, webbtjänster och appar för stöd i lärandet. Vi kan även stödja skolor i deras ytterligare val av verktyg. Kontakta Skoldatateket via kontaktformuläret uppe till höger på denna sida om du har frågor eller vill ha hjälp att hitta bra verktyg i lärandet för din skola.

  • IKT-pedagogisk support

Sidan granskad den 7 november 2017