Hjälpmedel:

Fortbildning för pedagoger

Personal från förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasium i Vallentuna kan söka fortbildning hos Skoldatateket kring hur man pedagogiskt och tekniskt kan använda tekniska verktyg i skolsituationen. All fortbildning är kostnadsfri och ansökan görs via Skoldatatekets webbformulär för fortbildning.

Både kommunala och fristående verksamheter kan ansöka om pedagogfortbildning utifrån egna önskemål. Det kan ske i grupp eller enskilt, en eller flera gånger och på valfri plats.

Vi eftersträvar att genomföra fortbildningar i form av workshops när det är lämpligt. Det innebär att du som deltagare behöver ha tillgång till den teknik som dina elever använder och vara aktiv på den under fortbildningen. Som komplement och repetition finns det ofta lathundar eller instruktionsfilmer att tillgå.

I ansökningsformuläret anger du önskemål om tid och plats. Fortbildningen kan förläggas antingen på din skola eller på Skoldatateket (Gärdesvägen 13) med plats för 8 personer. Sedan anger du vilket innehåll du önskar fortbildning inom, antingen genom att skriva namnet på någon av nedanstående färdiga fortbildningspaket eller genom att beskriva ett valfritt innehåll. Det är också viktigt att du anger vilken teknisk plattform dina elever använder (t ex PC, iPad) så att fortbildningen kan anpassas efter det. Nedanstående fortbildningspaket brukar ta ca 1 ½ timme i anspråk.

Välkommen med din ansökan!

Fortbildningspaket:

 • Talsyntes i den tidiga läs- och skrivinlärningen och som stöd
  Talsynteser omvandlar digital text till tal med en syntetisk röst för att hjälpa elever att fokusera på textens innehåll. Talsyntesen kan läsa upp digitala texter som går att markera. En bra talsyntes kan också användas för att läsa upp vad man skriver medan man skriver.

  Innehåll:
  - Skriva med bokstavsljudning
  - Skriva med uppläsning av hela ord och meningar
  - Lässtöd i ordbehandlare, webbsidor och PDF-filer
  - Inställningar och anpassningar

 • Dikteringsmöjligheter (skriva genom att tala) för elever i skrivsvårigheter
  Det finns teknik som tolkar tal och skapar digital text av det man talar in. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom inbyggda funktioner i mobila enheter, appar eller via datorwebbläsaren Google Chrome som har stöd för detta. Funktionen kan vara användbar för elever som har svårigheter med att skapa sin text på annat sätt.

  Innehåll:
  - Förutsättningar och inställningar
  - När, hur, varför?
  - Att tala som man skriver
  - Kommandon för skiljetecken och enklare redigering

 • Generellt och specifikt stavningsstöd (Oribi)
  De flesta ordbehandlingsprogram har inbyggt stavningsstöd i någon form, som varnar när man stavar fel och föreslår alternativ. Det finns också rättstavningsprogram från företaget Oribi som ger ett mer specifikt och omfattande stöd till dyslektiker. Stavningsstöd är självklart värdefullt för elever som är osäkra i sin stavning, både som kompensation och träning.

  Innehåll:
  - Skillnader mellan generellt och specifikt stavningsstöd
  - Inställningar och exempel med generellt stavningsstöd
  - Inställningar och exempel med specifikt stavningsstöd
  - Tekniska förutsättningar för det specifika stavningsstödet

 • Inlästa böcker från Inläsningstjänst och Legimus
  Böcker i DAISY-format innebär att texten läses upp av en människa via en inspelning och att man enkelt kan navigera i boken, reglera hastighet på uppläsningen, lägga bokmärken, med mera. Vissa DAISY-böcker innehåller också text och bilder. Det är värdefullt för många elever att få detta stöd när de ska ta till sig innehållet i en bok.

  Innehåll:
  - Inläsningstjänst; läromedel, studiestöd på modersmål samt böcker för lästräning
  - Kontohantering (Inläsningstjänst)
  - Biblioteksböcker från Legimus
  - Förutsättningar och regelverk
  - Olika sätt att komma åt och hantera böckerna

 • Lexia/Provia online
  Lexia och Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

  Innehåll:
  - Konto- och licenshantering
  - Anpassa elevinställningarna
  - Göra Provia-tester, granska resultat och tilldela föreslagna Lexia-övningar
  - Välja Lexia-övningar på olika sätt
  - Anpassa Lexia-övningar

 • Ordförklarings- och översättningsfunktioner
  Att enkelt få förklaring och översättning av ord när man läser och skriver digitalt är värdefullt för alla, men kanske särskilt för den som på grund av läs- och skrivsvårigheter har svårt att hitta dem i en traditionell ordbok. Med hjälp av webbaserade funktioner kan man idag få ord eller hela texter översatta och ibland upplästa. Det finns också mer eller mindre avancerade programvaror och appar att tillgå för ordförklaring och översättning.

  Innehåll:
  - Programvaror och appar
  - Webbtjänster

 • NE (Nationalencyklopedin)
  NE är ett digitalt kunskapsföretag som bland annat erbjuder åldersanpassade uppslagsverk, ordböcker, filmtjänst, temapaket, appar för yngre elever, digitala läromedel, med mera.

  Innehåll:
  - Genomgång av de olika tjänsterna som ingår
  - Tillgång, förutsättningar och personligt konto
  - NE Junior
  - Junior-apparna

 • Valfritt innehåll

  - Precisera innehållet
  - Ange önskat datum, ramtider och plats för fortbildningen
  - Ange teknisk plattform (PC, iPad, m fl)

Sidan granskad den 19 december 2017