Hjälpmedel:

IKT-pedagogisk support

För att  kunna utnyttja IKT effektivt i undervisningen är det ofta många saker som ska fungera, både tekniska och pedagogiska. Skoldatateket erbjuder därför skolorna IKT-pedgogisk support i flera och valfria former, till exempel via telefon eller e-post, skärmspegling eller besök på plats.

Syftet är att på bästa sätt undanröja små och stora hinder i den IKT-pedagogiska vardagen samt att identifiera fortbildningsbehov för enskilda pedagoger eller för arbetslag.

Skoldatateket kan också vara en diskussionspartner i projekt, nya arbetssätt och vid förändringar i skolornas IKT-miljö för att skapa bra förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd.

Sidan granskad den 19 december 2017