Hjälpmedel:

Lästips och information

Här finns tips om webbsidor, litteratur och information som är relaterad till Skoldatatekets verksamhet.

Webbsidor

Digitala dokument

Filmer

Simulatorer

  • Funktionssimulatorn - Myndigheten för delaktighet.
    I Funktionssimulatorn kan du prova på hur klassrumssituationen kan upplevas av elever med ADHD, Aspergers syndrom och Dyslexi.
  • Ljudmiljösimulatorn - Hörsellinjen

Sidan granskad den 5 mars 2018