Hjälpmedel:

Inlästa böcker

Många människor väljer numera ofta att läsa böcker med öronen. För elever med läs- och skrivsvårigheter kan inlästa böcker vara avgörande för att nå kunskapsmålen.

Vallentunas kommunala skolor har ett avtal med företaget Inläsningstjänst AB, som innebär att nästan alla läromedel finns tillgängligt. Alla lärare och elever kan få ett eget konto för att själva logga in och lyssna på böckerna. Lärare kan också hjälpa eleverna att lägga böcker i deras digitala bokhyllor.

Den som har läs- och skrivsvårigheter, t ex dyslexi, har rätt att kostnadsfritt lyssna på biblioteksböcker. Därför finns Legimus med över 100 000 titlar. För att få ett konto bokas en tid med kommunbiblioteket. Vissa av kommunens skolbibliotek kan också skapa konton åt sina elever. Omyndig elev behöver ha vårdnadshavares underskrift för att få egen inloggning.

Både talböcker från Legimus och ljudböcker från Inläsningstjänst är idag producerade i ett format som kallas DAISY. I en DAISY-bok kan du bland annat navigera enkelt, ändra uppläsningshastigheten och sätta bokmärken.

Datorer, surfplattor och smartphones kan ha en programvara eller app installerad för att dra nytta av DAISY-böckernas funktioner. Både Inläsningstjänst och Legimus har gratisappar för detta. Apparna finns för både iOS och Android. Det går också att lyssna på Inläsningstjänst och Legimus böcker via webbspelare som finns på respektive webbsida.

Se exempel på DAISY-läsare på denna sida.

Sidan granskad den 19 december 2017