Hjälpmedel:

Tips för undervisning av nyanlända

Här finns tips på digitala verktyg och länkar att använda i undervisning av nyanlända.

Webbjänster och länkar

 • Inläsningstjänst har, förutom inlästa läromedel på svenska, studiestöd på modersmål. Lärobokstexten på svenska varvas med en studiehandledning på elevens modersmål. Vallentunas kommunala skolor har köpt denna tjänst. Lärare och elever behöver inloggning för att kunna ladda ner böcker i båda tjänsterna.

 • Digitala spåret Länksamling för svenskundervisning.

 • Studiehandledning wikispaces Länksamling till lärresurser på olika språk.

 • Invigos Stödverktyg för att skriva bra texter. Innehåller bland annat tankekarta och bedömningsmatris.

 • Svenska för alla I väntan på att få gå utbildningen "SFI Svenska för invandrare".

 • Var rädd om din arena Information på olika språk om Håll Sverige Rent och om allemansrätten.

 • Information om Sverige Portal för nyanlända med bra information om hur svenska samhället fungerar.

 • Välkomna hit! En digital bok från Migrationsverket om Sverige.

 • Tülays IKT-sida En sammanställning av länkar för nyanlända.

 • Aso Asingers SFI-sida För lärare och elever med övningar och filmer.

 • Lexin Översätter till och från en mängd språk. De har också bildteman med illustrerade ord och uttal på 17 språk förutom svenska, samt animationsteman i form av korta videofilmer.

 • Pratstart Tränar grundläggande fördigheter i svenska på 18 språk. Hörförståelse, läsning, skrivande och talförmåga. Finns även som app för iOS.

Ordböcker

 • NE.se/ordböcker översätter från svenska till engelska, arabiska, franska, spanska och tyska. Ne.se är tillgängligt utan kostnad via de kommunala skolornas nätverk eller via ett personligt konto hos NE som man kan skapa via uppkoppling i kommunens nätverk.

 • Google översätt Översätter mellan många språk. Skriv, tala eller klistra in text och få den översatt. Läs eller lyssna på översättningen.

Appar som översätter (iOS)

 • SayHi Översätter direkt mellan mängder av språk. Välj språk, tala eller skriv in ett ord eller en fras och få direkt översatt till talsyntes och text på valt språk. Utmärkt för konversation när ni inte förstår varandras språk.

 • Tal översättare för bordsskiva fungerar likadant som SayHi men är gjord för att sitta mitt emot varandra och se på samma skärm.

 • Google Översätt Gratis webbtjänst och gratis app. I appen kan man förutom att skriva eller klippa/klistra ord, också skriva med fingret, fotografera en text som skannas in eller diktera ord som omvandlas till text. Översätts till mängder av språk som text och talsyntes.

Appar som ljudar bokstäver när man skriver (iOS)

 • Författa med NE
 • Skolstil
 • Oribi Writer
 • Claro Speak
 • ASL skrivbok
 • Skriv och läs
 • SVAAPP

Övrigt om appar (iOS)

 • Kunskapsplattan Apptips från pedagoger, sorterat efter ämnen, åldrar. Kopplat till mål i läroplanen. Skapa gratiskonto för att få full tillgång. Välj till exempel årskurs och skrolla ner, så kan du hitta "Nyanlända" eller "Svenska som andraspråk". Du kan också själv skapa listor på appar, som du sedan kan dela med andra.

 • Vallentuna Skoldatateks apptips via Kunskapsplattan

 • Alfavux - En app för lite äldre elever med annat modersmål, som inte kan, eller har svårt att läsa och skriva. Bilda ord med hjälp av läggbokstäver, foton och ljud. Få återkoppling med hjälp av inspelade bokstavsljud.

 • Babbel - Lär dig svenska med Babbel. En app per språk.

 • uTalk Classic Lär dig svenska - Fokuserar på de viktigaste orden och fraserna för att komma igång med att prata svenska.

 • Se bokstavsljuden - visuell beskrivning av hur man formar tungan och läpparna för att uttala bokstavsljuden.

 • Lyssna och läs - diktamen på 10 olika språk.

 • Svenska på en månad - öva och lyssna på svenska ord.

 • Svenska ordspel - ordspel och stavning.

 • SVT Språkplay - Se SVT:s program och utveckla ditt svenska språk. Språkstöd till 18 invandrarspråk.

Bloggar kring SFI:

 • Sfipaddan En SFI-lärare tipsar på sin blogg.

 • Hülya flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande.

Facebookgrupper:

 • Svenska som andraspråk
 • Webbaserad sfi

Filmer:

Övrigt:

Sidan granskad den 5 mars 2018