Hjälpmedel:

 • Fotograf SMÅA AB

Bygga, bo och miljö

När du ska bygga behövs nästan alltid någon form av tillstånd. Här får du information om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den bebyggda miljön i Vallentuna kommun. Verksamheten styrs bland annat av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Aktuellt

Snabbare bygglovsprocess

2018-01-12

Under 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen startat ett förändringsarbete som syftar till att förenkla för både handläggare och kunder i bygglovsprocessen.

Turlista 2018 för mobil återvinningscentral

2018-01-10

På den mobila återvinningscentralen kan du som privatperson lämna exempelvis trasiga möbler, färgrester, textilier och elektronik. Personal från SÖRAB finns på plats och hjälper dig med din sortering.

 • Återuppbyggnad av Kvarnen

  2017-12-21

  Vallentunas landmärke, Väsby kvarn, totalförstördes i en anlagd brand 2008. Nu vill kommunen tillsammans med näringsliv och ideella krafter bygga upp kvarnen igen.

 • Förbättringar av inomhusmiljön på Hjälmstaskolan

  2017-12-19

  Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten genomfört en rad åtgärder för att komma tillrätta med de fukt- och ventilationsproblem som tidigare har uppmärksammats på Hjälmstaskolan.

 • Ny och förenklad taxa för bygglov

  2017-12-18

  Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde måndag 11 december beslut om ny taxa för bygglov. Den nya taxan är ett viktigt steg i den förenklingsprocess som har påbörjats på bygglovavdelningen.

 • Tyck till om Vallentunas utveckling!

  2017-11-15

  Ett förslag till fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna tätort och Lindholmen är ute på granskning under perioden 15 november 2017 – 19 januari 2018.

 • Placering av returpark för återvinning

  2017-11-15

  Bygglovet för den tillfälliga returparken vid Banvägen/Teknikvägen har överklagats. SÖRAB kommer nu tillsammans med kommunen att se över alternativa placeringar.

Fler artiklar