Hjälpmedel:

 • Fotograf SMÅA AB

Bygga, bo och miljö

När du ska bygga behövs nästan alltid någon form av tillstånd. Här får du information om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den bebyggda miljön i Vallentuna kommun. Verksamheten styrs bland annat av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Aktuellt

Vallentunabor mest nöjda i länet

2017-10-27

Resultatet från Länsstyrelsens senaste medborgarundersökning visar att Vallentunaborna är mest nöjda av alla invånare i Stockholms län.

Tyck till om Vallentunas utveckling!

2017-11-15

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna tätort och Lindholmen är ute på granskning under perioden 15 november 2017 – 19 januari 2018.

 • Placering av returpark för återvinning

  2017-11-15

  Bygglovet för den tillfälliga returparken vid Banvägen/Teknikvägen har överklagats. SÖRAB kommer nu tillsammans med kommunen att se över alternativa placeringar.

 • Dina matrester är värdefulla!

  2017-11-02

  Sortera ditt matavfall och gör samtidigt miljön en tjänst. Det är enkelt och du sparar dessutom pengar!

 • Vallentuna Returpark

  2017-10-27

  För att göra det lättare att göra rätt för Vallentunaborna planerar SÖRAB en provisorisk returpark på fastigheten Mörby 1:112 och del av Mörby 1:103, korsningen Banvägen/Teknikvägen.

 • Nytt utegym i Kårsta

  2017-10-10

  Måndag 9 oktober sattes det första spadtaget i marken för byggandet av ett nytt utegym i Kårsta.

 • Översiktsplan 2040

  2017-10-09

  En ny översiktsplan för Vallentuna kommun, med sikte på år 2040, håller på att tas fram. Samråd pågick under perioden 1 september-30 oktober 2017. Nu sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och omarbetar förslaget.

Fler artiklar