Hjälpmedel:

 • Fotograf SMÅA AB

Bygga, bo och miljö

När du ska bygga behövs nästan alltid någon form av tillstånd. Här får du information om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den bebyggda miljön i Vallentuna kommun. Verksamheten styrs bland annat av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Aktuellt

​Samsyn viktigt för utvecklingen av ett hållbart Kristineberg

2018-06-13

Planeringen av Kristineberg, i anslutning till centrala Vallentuna, är full gång. Ambitionen är att den nya stadsdelen ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Eldningsförbud råder!

2018-05-25

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, manar till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk i skog och mark.

 • Öppet hus

  2018-06-12

  Har du frågor om exempelvis bygglov eller enskilt avlopp? Kom på Öppet hus onsdag 13 juni. Tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen finns på plats för att svara på din frågor mellan kl. 14-15.45. Välkommen!

 • Sommartid på bygglovsavdelningen

  2018-06-12

  Under semesterperioden 2 juli -19 augusti (vecka 27 – 33) har bygglovsavdelningen telefontid tisdagar och torsdagar kl. 9-12.

 • Snart kan Kvarnen siktas vid Vallentuna igen!

  2018-06-04

  Nu är äntligen Kvarnen på väg att återuppstå. Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand är med och barkar av donerade tallar som ska bli stomme i Kvarnen.

 • Inbjudan till samråd

  2018-06-01

  Samråd inför ansökan om tillstånd för utfyllnad av våtmark inom Okvista 5, fastighet Olhamra 1:3.

 • Samråd om anläggande av hundrastgård

  2018-06-01

  Vallentuna kommun har i dagsläget nästan 3000 registrerade hundar och det har länge funnits önskemål om att anlägga en hundrastgård i kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på var en hundrastgård skulle kunna placeras.

Fler artiklar