Hjälpmedel:

 • Fotograf SMÅA AB

Bygga, bo och miljö

När du ska bygga behövs nästan alltid någon form av tillstånd. Här får du information om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den bebyggda miljön i Vallentuna kommun. Verksamheten styrs bland annat av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Aktuellt

Tillgängligheten till Ubbysjön förbättras

2018-04-24

För att förbättra tillgängligheten till Ubbysjön, en av Vallentunas fågelrika sjöar, byggs det just nu gångar över den norra och södra delen av sjön.

Lyckad invigning av lekplats i Ormsta

2018-04-24

Måndag 23 april invigdes den nyupprustade lekplatsen vid Blekingevägen i Ormsta, där bild- och formelever från Vallentuna kulturskola har varit med och bidragit med utsmyckningen av papperskorgar.

 • Ta bilen till en biltvätt!

  2018-04-16

  När du fultvättar bilen direkt på gatan så rinner giftiga och svårnedbrytbara ämnen rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

 • Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

  2018-04-16

  Nu städar Lantmäteriet Fastighetsregistret. Om du använder vatten, avlopp eller väg som inte ligger på din egen tomt kan du behöva begära förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

 • Barn och unga smyckar papperskorgar i Vallentuna kommun

  2018-04-16

  Välkommen på invigning! Under hösten/vintern 2017 startades ett projekt som har till syfte att öppna dörren för barn och unga att vara med i utsmyckningen av våra offentliga miljöer.

 • Klart med miljöcertifiering av Vallentuna kommun

  2018-04-12

  Vallentuna kommuns miljöledningssystem har klarat certifiering enligt ISO 14001. Alla medarbetare bidrar, på olika sätt, genom att kommunens systematiska miljöarbete är sammankopplat med ordinarie styrning och planering.

 • Det här gör vi för miljön

  2018-03-23

  Miljö- och klimatmedvetenhet är viktigt alla dagar, alla timmar. På lördag är det återigen dags för Earth hour- världens största miljömanifestation. Vi låter Ann Wahlgren, miljöstrateg, berätta hur kommunen arbetar med klimatfrågan.

Fler artiklar