Hjälpmedel:

 • Fotograf SMÅA AB

Bygga, bo och miljö

När du ska bygga behövs nästan alltid någon form av tillstånd. Här får du information om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den bebyggda miljön i Vallentuna kommun. Verksamheten styrs bland annat av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Aktuellt

Eldningsförbud i Stockholms län upphävt - Fire ban in Stockholm County expired

2018-08-15

Länsstyrelsen har i dag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med onsdagen den 15 augusti 2018 klockan 14.00.

Nu är stommen till nya kvarnen på plats

2018-08-15

Kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand, fanns på plats igår tillsammans med byggare och tjänstemän för att uppmärksamma det historiska ögonblicket när stommen till den nya kvarnen restes.

 • Stomresning av Kvarnen 14 augusti kl. 13

  2018-08-13

  Vallentunas landmärke, Väsby kvarn, totalförstördes i en anlagd brand 2008. Nu reser sig kvarnen igen med hjälp av kommunen, näringslivet och ideella krafter. Tisdagen 14 augusti kl. 13 reses stommen till den nya Kvarnen.

 • Tappställe för dricksvatten

  2018-07-26

  Grundvattennivåerna i södra Svealand ligger nu mycket under det normala. Du som har en egen brunn som sinat kan hämta dricksvatten vid det tappställe som Roslagsvatten ställt ut vid ICA Nära Brottbyhallen i Karby.

 • Omtag av samrådsprocessen i Kårsta-Rickeby 2

  2018-07-16

  Efter att det kommit in många synpunkter på det förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 som just nu är ute på samråd tar vi ett omtag i samråds- och planeringsprocessen.

 • Använd vattnet sparsamt!

  2018-07-13

  De senaste veckornas högtryck med höga temperaturer och inget regn gör att vi alla behöver tänka till lite extra mycket på hur vi använder vårt vatten. Det gäller särskilt dig som har egen brunn.

 • Pilotprojekt för 3D-visualisering med hjälp av drönarteknik

  2018-07-13

  Just nu pågår ett pilotprojekt där samhällsbyggnadsförvaltningen testar drönarteknik för att visualisera planerade nybyggnationer. Drönaren kommer att flyga över delar av Vallentuna centrum någon gång i juli.

Fler artiklar