Hjälpmedel:

Avfall och återvinning


Genom att sopsortera hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas, vilka bestämmelser och avgifter som gäller.

Sidan granskad den 22 september 2017