Hjälpmedel:

Elavfall

Elavfall är alla de apparater och maskiner som är beroende av ström för att fungera.

 Exempel på elavfall:

  • TV-apparater
  • Eldrivna leksaker
  • Tvättmaskiner
  • Spisar
  • Telefoner
  • Kameror
  • Datorer
  • Lampor
  • Brödrostar

Batterier

Hushållsbatterier

Batterier från klockor, ficklampor, leksaker, radio och hörapparater, kameror, spelande gratulationskort med mera lämnar du till en batteriholk. Information om din närmaste batteriholk hittar du på Batteriåtervinningens webbplats. Anmäl behov av tömning av batteriholk till El-Kretsen AB.

Bil- och båtbatterier

Blybatterier, till exempel bil-, båt- och mc-batterier, kan du lämna kostnadsfritt på någon av SÖRAB:s återvinningsstationer eller vid en miljöstation för farligt avfall.

Hämtning

För småhus och fritidshus med eget abonnemang hämtar kommunens entreprenör Ragn-Sells elavfall, även kyl och frys, vid fastighetsgränsen utan särskild avgift. För permanentboende hämtas elavfall två gånger per år, och för fritidsboende en gång per år. Ring Ragn-Sells för information om när man hämtar avfall nästa gång. 

Fastighetsägare i småhus och fritidshus kan också beställa extra hämtning av alla typer av elavfall mot särskild avgift.

I flerbostadshus och grupphusområden lämnas avfallet på särskilt anordnade hämtningsplatser inom bostadsområdet.

Hushållen kan själva lämna elavfall avgiftsfritt vid SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby och Löt.

Elavfall åter till butik

Sedan 1 oktober 2015 har butiker ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all typ av konsumentelektronik mindre än 25 cm. För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt i butiken.

Läs mer om den nya hanteringen av elavfall hos El-Kretsen.

Sidan granskad den 22 september 2017