Hjälpmedel:

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt, smittförande och brandfarligt. Farligt avfall lämnar du på en miljöstation.

Exempel på farligt avfall:

 • Färg, lack och lim - målarfärg (lösningsmedels- och vattenbaserad), intorkade färgrester, latex- och oljefärger, lasyr, spackel, fogmassa, kitt, fernissa, nagellack och klister
 • Olja – spillolja, smörolja, motorolja och linolja.
 • Lösningsmedel – lacknafta, thinner, penseltvätt, bensin, fotogen, terpentin, aceton, T-sprit, tändvätska och spolarvätska.
 • Bekämpningsmedel – insektsmedel, ogräsmedel, träskyddsmedel och båtbottenfärger.
 • Rengöringsmedel – maskindiskmedel, avfettningsmedel, ugnsrengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, blekmedel, propplösare, klorin, polish, silverputs och ammoniak.
 • Sprayburkar – sprayfärg, smörj- och låsolja, hårspray och impregneringsmedel.
 • Glykol – kylarvätska och frostskyddsmedel
 • Fotokemikalier – fixermedel och framkallningsvätska.
 • Lut, soda och syror
 • Kvicksilver – termometrar och barometrar
 • Cigarett- och braständare – med eller utan gas
 • Bly – gardintyngder

Kanyler och medicin ska lämnas till apotek, små batterier lämnas vid holkar vid miljöstationer och återvinningsstationer. Utrustning med fasta inbyggda batterier lämnas till försäljningsstället eller via insamling av elavfall. Återvinningscentraler finns i Hagby och Löt.

Till dig som har företag eller verksamhet

Företag måste beställa hämtning av farligt avfall eller elavfall av en godkänd entreprenör. Om du anmäler egen transport av farligt avfall till länsstyrelsen kan du själv årligen transportera det som uppkommer i verksamheten. Mindre mängder farligt avfall kan även lämnas på Hagby återvinningscentral. Anmälan om egen transport av mindre mängd (under 100 kg) farligt avfall per år till återvinningsanläggning ska göras hos Länsstyrelsen (länk till e-tjänst i högerkolumnen)

Sidan granskad den 5 oktober 2017