Hjälpmedel:

Grovavfall

Grovavfall är tunga eller skrymmande saker som inte är lämpliga att lägga i vanliga sopkärl.

Exempel på grovavfall:

  • trasiga möbler
  • leksaker
  • cyklar
  • barnvagnar

Tänk på att trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall, elavfall, bildäck eller andra bildelar inte räknas som grovavfall. 

Hämtning

För småhus med eget abonnemang hos Ragn-Sells ingår hämtning av grovavfall i avgiften.  Hämtning sker två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidsboende, och då ska grovavfallet lämnas vid tomtgränsen. Du beställer hämtning genom att ringa Ragn-Sells kundtjänst.

Varje hushåll får lämna max 1,5 m3 grovavfall, sorterat i rent brännbart grovavfall och icke brännbart/blandat grovavfall.

Hushållen har möjlighet att själva lämna grovavfall avgiftsfritt hos SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby eller Löt.

Företag kan lämna grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinnings- centraler mot avgift. Företagskortet behövs som betalning.

Sidan granskad den 22 september 2017