Hjälpmedel:

Hämtning

sopbil

Sophämtningen i Vallentuna kommun utförs av renhållningsentreprenör Ragn-Sells Kommunpartner AB. Det finns goda möjligheter att välja olika abonnemangstyper utifrån vilket behov hushållen har. 

Hämtning sker veckovis eller varannan vecka. Normalt hämtas hushållsavfallet mellan kl. 06 och 17, i vissa fall fram till kl. 22. Sopkärlet ska vara utrullat till fastighetsgränsen före kl. 06, max två meter från den plats där sopbilen stannar, med hjulen och handtaget vända mot sopbilen. Är avståndet mer än två meter måste man betala ett särskilt avståndstillägg, se gällande avfallstaxa till höger.

För dig som sorterar ditt matavfall så kommer även hushållssoporna i fortsättningen att hämtas varannan vecka tillsammans med matavfallet.

Under månaderna juni, juli och augusti töms kärlet med matavfall varje vecka medan hushållssoporna fortfarande hämtas varannan vecka.

Fastigheter med fritidsabonnemang får hämtning under perioden vecka 17-41.

Plastkärlen tillhandahålls av Ragn-Sells, men det är fastighetsägaren/abonnenten som ansvarar för rengöring av kärlet. Avfallet ska alltid paketeras, annars kan lukt uppstå i kärlet. Lägg aldrig farligt avfall i kärlet!

Kommunens ansvar för avfall från företag är begränsat till det avfall som motsvarar hushållsavfall, det vill säga avfall från personalutrymmen, toaletter, restauranger och liknande. Avfallet ska hämtas av kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells.

Extrasopor

Tillfälliga extrasopor kan lämnas i förköpta säckar. Det går också bra att lämna soporna i egna säckar mot särskild avgift. Tillfälliga extrasopor ska alltid föranmälas till Ragn-Sells.

Sophämtning på vintern

Det finns många sätt att underlätta för din sophämtare i vinter:

  • Skotta och sanda vid ditt avfallskärl.
  • Ta bort snö som ligger på kärlets lock.
  • Sanda mellan gatan och kärlet.
  • Skotta en rymlig passage i snövallen så att det går att komma fram.
  • Placera kärlet med handtaget och hjulen mot gatan, max 2 meter från den plats där sopbilen stannar.
  • Ställ ut kärlet senast kl. 06 på hämtningsdagen.
  • Kom ihåg att inte blockera vändplatser med uppställda bilar, det hindrar sopbilen från att komma fram. Om inte ditt kärl har tömts på mer än 24 timmar, kontakta Ragn-Sells kundtjänst.

Sidan granskad den 22 september 2017