Hjälpmedel:

Källsortering och återvinning

På återvinningsstationer kan du källsortera ditt avfall. Stora mängder som inte går ner i behållarna kan du lämna till Hagby eller Löt återvinningscentral.

Recycla.se är en rikstäckande handelsplats för återvinning av skrot, avfall, returpapper och annat. Tjänsten är en kostnadsfri service till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner som vill hitta rätt bland olika entreprenörer.

Sidan granskad den 22 september 2017