Hjälpmedel:

Kompostering av hushållsavfall

En varmkompost för det egna hushållsavfallet på tomten är ett sätt att minska avfallet samtidigt som du får värdefull kompostjord till din trädgård.

Anmälan om kompostering

För att kompostera hushållsavfall krävs det att du först gör en anmälan till miljöavdelningen. Du gör det via e-formulär eller blankett som finns under självservice i högermarginalen.

I din anmälan måste du bifoga en ritning över kompostens placering.

Tänk på detta:

  • Använd en godkänd behållare som är isolerad, råttsäker och försedd med lock.
  • Kompostbehållaren ska placeras och skötas så att den inte orsakar olägenhet för omgivningen. 
  • Tillför komposterbart avfall till komposten regelbundet.
  • Täck ytan på komposten med strömaterial, till exempel flisat trädgårdsavfall.
  • Håll komposten lagom fuktig.

I en väl fungerande varmkompost tar hela processen från avfall till kompostjord ungefär åtta till tio månader. Efterkompostera gärna i en extra kompostbehållare eller för ändamålet en separat, enklare, behållare. Detta bör göras i minst några månader.

Sidan granskad den 2 maj 2016