Hjälpmedel:

Matavfallsinsamling för hushåll

Du som bor i småhus, fritidshus eller flerbostadshus har möjlighet att sortera ditt matavfall.

Samtliga invånare i Vallentuna har möjlighet att sortera sitt matavfall. Mer om våra avgifter, regler och abonnemang finns i högermenyn, under mer information. 

Vi hoppas att du vill vara med och samla in ditt matavfall. Tillsammans kan vi göra nytta!

Beställning

Du kan enkelt beställa hämtning av matavfall genom att fylla i vårt beställningsformulär

Dina matrester är värdefulla

Eftersom matavfall innehåller både näring och energi satsar Vallentuna kommun på att behandla matavfallet biologiskt. Det blir då till biogas och biogödsel. Biogas fungerar som bränsle för till exempel bussar, taxibilar och sopbilar. I processen bildas dessutom biogödsel, som bönderna kan använda när de odlar ny mat.

Enligt det nationella målet ska minst hälften av allt matavfall tas om hand år 2018. Webbsidan Sorteramatresten är en del av en informationskampanj från Stockholm läns kommuner, som syftar till att få fler att sortera ut sina matrester. Se länk till höger.

Sidan granskad den 22 september 2017