Hjälpmedel:

Frågor och svar

Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna kring matavfallsinsamling. Om det du undrar över inte finns besvarat kontakta oss gärna, se kontaktinformationen i högerspalten.

Jag vill starta med matavfallssortering, hur anmäler jag mig?

Du kan när som helst starta ett abonnemang för utsortering av matavfall. Detta gör du genom att kontakta Ragn-Sells kundtjänst. Bor du i flerfamiljshus är det fastighetsägaren som bestämmer om ni ska gå med eller inte, hör med din styrelse eller hyresvärd.

Är matavfallsinsamlingen frivillig?

Ja, insamlingen i Vallentuna är frivillig. Bor du i ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren som bestämmer om ni ska gå med eller inte, hör med din styrelse eller hyresvärd.

Vad gör jag om påsarna tar slut?

Bor du i småhus eller fritidshus kan du kostnadsfritt beställa nya från Ragn-Sells kundtjänst. Påsarna levereras då till din fastighet vid nästa ordinarie hämtning. Du kan också kostnadsfritt hämta fler på någon av de hämtningsställen som finns, se lista nedan.

Bor du i flerbostadshus vänder du dig till fastighetsägaren som beställer fler påsar. Du kan också hämta fler på någon av de hämtningsställen som finns, se lista nedan.

Coop Extra, Tuna torg Torggatan 14 
Ica Kvantum, Tuna torg Torggatan 17
Ica Nära, Lindholmen Lindholmsvägen 219
Karby bibliotek, Karby Karby torg 9
Ekskogens bygdegård, Kårsta Ekskogsvägen 32

Kostar det något extra att sortera matavfallet?

Nej, för hushåll kostar det inget extra. Du får dessutom 250 kronor i rabatt på ditt ordinarie sopabonnemang. 

Om jag har en varmkompost idag, kan jag fortsätta att använda den och ändå vara med i matavfallsinsamlingen?

Nej, för att ha ett matavfallsabonnemang så ska allt matavfall samlas in. Men fortsätt gärna att använda din varmkompost för matresterna tas ju då omhand på ett miljöriktigt sätt. Tänk på att varmkomposten måste vara godkänd av kommunens miljöavdelning och att anmälan om hemkompostering krävs.

Vart tar matavfallet vägen?

Avfallet körs till Hagby för omlastning och vidare transport till Uppsala. De tar emot matavfallet och ser till att det blir biogas och biogödsel.

Varför blir papperspåsen fuktig och missfärgad?

Påsen kommer att bli missfärgad på utsidan. Det beror på att den släpper igenom fukt men inte vattendroppar. Det är inte tillåtet att använda plastpåsar då dessa förstör rötningsprocessen senare.

Kan jag få en extra tömning?

Ja, det går att beställa av Ragn-Sells kundtjänst mot avgift.

Luktar matavfallet?

Matavfallet luktar inte mer än vid vanlig sophämtning. Det är samma avfall som tidigare men skillnaden är att det nu läggs i olika kärl. Tvätta ur kärlen regelbundet under året för att minimera luktproblem. Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk, kan du slå in i lite ofärgat hushållspapper.

Varför ska jag använda den bruna papperspåsen?

Du ska endast använda den bruna matavfallspåsen eftersom den är våtförstärkt och anpassad till matavfallsinsamling och rötning.

Kommer någon att kontrollera vad jag slänger i matavfallskärlet?

Ragn-Sells kan göra enklare kvalitetskontroller vilket innebär att de tittar ner i kärlet vid tömningstillfället för att kontrollera att det endast innehåller matavfall. Det är viktigt att sorteringen blir rätt så att vi kan producera biogas och biogödsel av matavfallet.

Hur gör jag om jag inte längre vill delta i matavfallsinsamlingen?

Du anmäler det till Ragn-Sells kundtjänst.

Sidan granskad den 22 september 2017