Hjälpmedel:

Matavfallsinsamling för verksamheter

Tillsammans med SÖRAB erbjuder Vallentuna kommun insamling av matavfall från verksamheter genom insamlingstjänsten Gröna Linjen. Istället för att lägga matavfallet tillsammans med övrigt avfall i kärlet för blandat brännbart avfall, kan det sorteras ut.

Genom att sortera ut matavfallet blir det till biogas som används som drivmedel, och biogödsel, som går tillbaka till jordbruksmarkerna. Det skapar ett slutet kretslopp och kedjan kan börja om på nytt.

Om du vill vara med, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgifter för verksamheter

KärlAntal tömningarSortering av matavfall
140 liter 52 ggr per år 1 351 kr inkl. moms

Sidan granskad den 22 september 2017