Hjälpmedel:

Nedlagda deponier

I kommunens avfallsplan, som är gemensam för alla nio SÖRAB-kommuner, har det satts som mål att år 2020 ska nedlagda deponier inte utgöra någon risk för människors hälsa eller för miljön.

Riskklassning

För att nå dit har SÖRAB kartlagt och riskklassat alla gamla deponier i nio Stockholmskommuner. Av de 120 deponier som identifierades var det bara tre som bedömdes utgöra en mycket stor exponeringsrisk för människor och skyddsvärda arter. Ingen av dessa ligger i Vallentuna kommun. Däremot hyser kommunen sex deponier som bedöms utgöra en stor exponeringsrisk. Ta del av Sörab:s kartläggning om "Riskklassning av nedlagda deponier" som finns under mer information i högermarginalen.

Åtgärdsplan för nedlagda deponier

En åtgärdsplan för hur nedlagda deponier ska prioriteras och hanteras har tagits fram och arbetet pågår.

Sidan granskad den 22 september 2017