Hjälpmedel:

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, fallfrukt, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid normal trädgårdsskötsel. Tänk på att trädgårdsavfall inte får slängas i sopkärlet för hushållssopor.

Hämtning av trädgårdsavfall ingår i abonnemangsavgiften. Du som bor i småhus med eget sopabonnemang kan beställa kostnadsfri hämtning av max 20 papperssäckar/gång under april-november. 

Hämtning kan beställas två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidsboende.

  • Avfallet ska ligga i komposterbara säckar av papper eller majsstärkelse, alternativt vara buntade i en längd av max 120 cm med en omkrets av 100 cm. Tänk på att vanliga plastsäckar eller säckar som har insida av plast inte tas med.
  • Säckarna/buntarna får väga högst 15 kg.
  • De ska stå vid tomtgränsen eller på överenskommen plats.
  • Stubbar och rötter tas endast emot på Löt återvinningscentral.

En bostadsrättsförening eller samfällighetsförening kan till fast pris beställa en container som ställs ut under tre dagar, hämtas och transporteras bort. Kontakta Ragn-Sells kundtjänst för beställning.

Extra hämtning

Extra hämtning av trädgårdsavfall kan beställas mot en särskild avgift. Kontakta Ragn-Sells kundtjänst för beställning av extra hämtning av trädgårdsavfall.

Lämning på återvinningscentral

Hushållen får lämna trädgårdsavfall avgiftsfritt på återvinningscentralerna i Hagby och Löt. Trädgårdsavfallet ska sorteras som återvinning till kompost eller bränsleflis.

I avdelningen för kompost kan du till exempel lämna löv, gräsklipp, rabattrens, fallfrukt, hö och halm, mindre kvistar och grenar. Som bränsleflis räknas kvistar och genar som är större än 1 cm i diameter. Större stubbar, stockar och rötter tas endast emot på Löt återvinningscentral.

Hämtning av trädgårdsavfall, abonnemang

Hämtning av trädgårdsavfall i 370-liters kärl är möjlig att få på abonnemang under perioden april-november. 16 hämtningar ingår under perioden. Ett abonnemang kostar 943 kronor inklusive kärlhyra och moms.

Observera att stubbar och rötter endast kan lämnas på Löt återvinningscentral.

Avfallet hämtas av kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells Kommunpartner AB. För att ta reda på vilken hämtningsvecka du har vänligen kontakta Ragn-Sells kundtjänst, se kontaktuppgifter till höger.

Eldning av trädgårdsavfall

Inom detaljplanelagt bostadsområde eller annat område med samlad bebyggelse får trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar endast eldas under ett begränsat antal dagar. På våren är eldning av trädgårdsavfall tillåtet mellan 30/4-3/5 och på hösten mellan 1/10-5/10 förutsatt att eldningsförbud inte råder.

Undantag om eldning under annan tid av året kan, om det finns särskilda skäl, medges efter ansökan till kommunens miljöavdelning. Ansökningsblankett hittar du genom att klicka på E-tjänster och blanketter under Självservice till höger. Blanketten finns sedan under rubriken "Miljö och hälsa".

Eldning sker alltid på eget ansvar. Ta hänsyn till eventuellt eldningsförbud, samt vindriktning och väderlek för att undvika olägenhet. Storstockholms brandförsvar ger aktuella svar på hur hög risk det är att elda för tillfället.

Sidan granskad den 25 april 2017