Hjälpmedel:

Bostadsanpassning

En  person med funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa sitt hem för att kunna leva ett självständigt liv i det egna boendet.

Man kan bara få bidrag för att anpassa sin permanentbostad.
Det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. Behovet av anpassningsåtgärderna ska dessutom vara långvarigt och bestående. Man kan inte få bidrag för normalt bostadsunderhåll.Bostadsanpassning-ramp 

Bidrag ges endast till bostadens fasta funktioner,  till exempel:

  • Montering av ramper.
  • Borttagning av trösklar.
  • Breddning av dörröppningar.
  • Installation av lyftanordningar.
  • Ändring i kök och badrum.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs på en särskild blankett. Kom ihåg att bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärderna behövs med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Sidan granskad den 7 januari 2016