Hjälpmedel:

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd. Här får du information om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på.

Det är bygglovavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den bebyggda miljön i Vallentuna kommun. Verksamheten styrs bland annat av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Information och självservice

Mycket information hittar du i vänstermenyn, där kan du läsa mer under respektive rubrik. Du kan också använda Självservice nere i högermenyn, för att exempelvis beställa material och göra ansökningar.

Digitala tjänster

Vi har nya digitala tjänster som kommer att underlätta din kontakt med Vallentuna kommun i din bygglovsprocess.

Du kan numera göra detta digitalt:

Det här kommer du att kunna göra digitalt inom kort:

  • Logga in på ditt ärende för att komplettera din ansökan eller anmälan
  • Logga in och ta del av dina grannars beslut samt titta på bifogade ritningar
  • Logga in för att lämna din synpunkt till pågående ärende

Ovanstående kan göras efter att du fått information från bygglovavdelningen med inloggningsuppgifter.

Ditt pågående ärende

Du behöver uppge din fastighetsbeteckning eller diarienummer när du kontaktar oss. Om du har ett pågående ärende tar du kontakt med din handläggare.

En högt värderad natur- och kulturbygd

I kommunens kulturmiljöprogram och på kulturmiljöwebben kan du enkelt få fram information om olika platser och bygder. Se länkar i högermarginalen. Vid förändringar bör hänsyn tas till exempelvis till skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, proportioner, material, utformning, färgsättning med mera. Om din fastighet ligger inom ett område som är klassat som riksintresse för kulturmiljö, ställs särskilt höga krav på anpassning till dessa värden.

En bra idé är att i ett tidigt skede kontakta kommunantikvarie Isa Lindqvist för rådgivning om byggande i värdefull kulturmiljö.

Att bygga i närheten av SL:s spåranläggningar

Ska du bygga, utföra ett ledningsarbete eller någon annan aktivitet i närheten av SL:s anläggning? Då bör du kontakta Trafikförvaltningen i Stockhols läns landsting, som ansvarar för drift och förvaltning av SL:s anläggningar. 

Det är viktigt med samverkan mellan olika aktörer som arbetar och bygger i närheten av Stockholmsregionens gemensamma infrastruktur. Landstinget har daglig kontakt med aktörer som påverkar kollektivtrafikens miljöer. Det kan handla om privatpersoner, företag, myndigheter eller kommuner som ska planera eller genomföra bygg- och anläggningsarbeten i anslutning till kollektivtrafikens områden.

Innan en extern aktör kan påbörja sitt arbete i kollektivtrafikens miljö ska det planerade arbetet vara godkänt av landstinget. SL har samlat en lista på vad som är viktigt att tänka på innan man drar igång ett bygge eller en åtgärd, bland annat föreskrifter, blanketter och annan information. Se länk i högermenyn.

Sidan uppdaterad den 2 september 2016