Hjälpmedel:

Aktuella störningar

Med aktuella störningar menar vi planerade avbrott, händelser eller förändringar som avviker. Det kan till exempel vara gatuarbeten, trafikomläggningar, byggprojekt, sprängningsarbeten samt gatusopning med mera.

I listan nedan visas aktuell störningsinformation i Vallentuna.