Hjälpmedel:

Geotekniska undersökningar i Tellusområdet, start vecka 6

Under början av februari (vecka 6) kommer Sweco Civil AB att utföra geotekniska undersökningar inom Tellusområdet (se karta nedan). Undersökningen utförs med en geoteknisk borrbandvagn.

Arbetena kan medföra:
• Kortare avstängning av parkeringsplatser i området.
• Buller från borrbandsvagnen.

Sweco Civil AB har på uppdrag av Vallentuna kommun fått i uppdrag att översiktligt undersöka de miljö- och geotekniska förhållandena inom området Vallentuna Östra.

De fastighetsägare som äger mark där undersökningarna ska utföras kommer att kontaktas av Sweco Civil AB med information om var undersökningarna kommer att ske.

Sidan uppdaterad den 25 januari 2018