Hjälpmedel:

Ombyggnad av Vallentuna centrum

Vallentuna centrum ska förnyas, utvecklas och få en rejäl ansiktslyftning. Målet är att få ett trivsamt och levande småstadscentrum. Vi har kommit en god bit på vägen, och en hel del är på gång framöver.

Torgytorna och gågatorna i centrum rustas upp och görs delvis om. Hela projektet är uppdelat i etapper och beräknas pågå under några år framöver. Se etappindelningen i ett dokument under "Mer information" i högermenyn. Den första delen av byggprojektet genomfördes under början av 2015, och slutet av 2017 beräknas hela omvandlingen av centrum vara klar.

Som fotgängare i Vallentuna centrum har du framkomlighet hela byggperioden, men den kan vara något begränsad. Det kan förekomman störande ljud under vissa perioder och vi ber om överseende med detta.

Etapp 3 pågår

Etapp 3 startade i oktober 2016 och beräknas pågå till och med juni 2017. 

Etapp 3 omfattar Tuna torg, mellan Café Biscotti och Torghuset, samt Allévägen förbi Kulturhuset fram till Gärdesvägen. Projektet innebär byte av markbeläggning, placering av nya soffor, belysning, planteringsytor och papperskorgar.

Läs mer om etapp 3 via länkar i högermenyn.

Etapp 1 och 2 är klara

I den första etappen upprustades gångstråket utanför Coop och ICA. Gamla plattytor ersättes med nya, arbete med ledståk, dagvattenbrunnar justerades samt uppvärmda sittstenar placerades ut.

I den andra etappen öppnads biltrafiken från Banvägen till Skördevägen och Skördetorget har blivit en så kallad shared space-yta. Det innebär en plats som är ett gemensamt utrymme för skyddade och oskyddade trafikanter. Ytan mellan kommunhuset och Tunahuset, fram till Biscotti, har upprustats.

Kommande arbeten - etapp 4 och 5

Ambitionen är att först göra klart de ytor i centrum som inte påverkas av andra byggprojekt. Hur snabbt vi kan dra igång resterande delar, etapp 4 och 5, i beror på när bygget av kvarteret Tärningen startar (gavelhuset nära Tuna torg) samt utbyggnad av Tunahuset (mot Banvägen).

Sidan granskad den 6 februari 2017