Hjälpmedel:

Djur och lantbruk

Vissa djur behöver man ha tillstånd för om man bor inom ett detaljplanerat, tätbebyggt, område. Det gäller till exempel ormar, getter, hästar och nötkreatur.

Tillståndet är personligt, och man måste se till att vissa villkor uppfylls:

  • Att ingen störs av djuren.
  • Att man tar hand om djuren på ett lämpligt sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.
  • Om man inte äger den aktuella fastigheten ska fastighetsägaren tillfrågas.

Sidan granskad den 2 februari 2017