Hjälpmedel:

Kartor och mätning

Vallentuna kommuns kart- och mätavdelning ansvarar för kommunens grundläggande kartor och geografiska databaser. Avdelningen arbetar med uppdragsverksamhet åt allmänheten, näringslivet, kommunens förvaltningar samt statliga myndigheter/bolag.

Kart- och mätavdelningen ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS).

Hos oss kan du även beställa nybyggnadskartor, kommunkarta, flygbilder (ortofoto), lägeskontroller och utstakning.

Referenssystem

Ett referenssystem används för att ange punkter på marken i förhållande till jordytan. I Vallentuna kommun använder vi oss av:

  • Plan: SWEREF 99 18 00
  • Höjd: RH 2000

Sidan granskad den 23 november 2017