Hjälpmedel:

Miljöplan

Vallentuna ska vara en attraktiv kommun att bo i. Vi behöver därför tänka långsiktigt och hållbart så att även kommande generationer ska kunna leva och må bra i kommunen.

Vallentunas miljöplan, se högerspalten, beskriver framförallt hur kommunen ska arbeta med miljön som organisation, men insatserna kommer även att påverka kommunen som helhet. Utgångspunkten för kommunens miljöarbete finns i miljölagstiftningen och i de nationella, regionala och lokala miljömålen samt planer och program inom miljöområdet samt miljöpolicyn.

Denna plan ska ses som ett levande dokument och ska ses över och aktualitetsförklaras minst en gång under varje mandatperiod. Miljöplanen fastställs av kommunfullmäktige och gäller parallellt med andra kommunalt antagna planer och ska genomsyra alla kommunala beslut.

Sidan uppdaterad den 20 december 2017