Hjälpmedel:

Miljöskydd

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.

Läs mer om det nationella miljömålsarbetet via länk till höger.

Miljöbalken är ett av av verktygen för att nå målen och syftar till att bidra till en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer kan få en hälsosam och god miljö.

 Vissa typer av verksamheter bedöms kunna innebära fara för miljön och är anmälningspliktiga eller tillstånspliktiga. Läs mer om detta under Näringsliv och arbete, se länk till höger.

Det långsiktigt goda livet i kommunen förutsätter ren luft och rent vatten, lättillgängliga oförstörda naturområden och låga bullernivåer.

Sidan granskad den 5 mars 2018