Hjälpmedel:

Kommunens planarbete

Vallentuna kommuns vision lyder: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion."

Vallentuna har i flera år varit bland de snabbast växande kommunerna i landet. År 2010 placerade vi oss på första plats, så det faller sig naturligt att det är mycket som planeras och byggs i Vallentuna. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och service kommer att koncentreras till centrala Vallentuna, Lindholmen, Karby och Brottby.

Vallentunas utveckling som stad och landsbygd är beroende av bra transporter.

En levande landsbygd med kommunens natur- och kulturvärden förutsätter serviceorter men också en del glesare bebyggelse på landsbygden.

I menyn till vänster kan du läsa mer om samhällsplaneringen i Vallentuna, vilka planer som är på gång och vad du kan göra för att vara med och påverka.

Sidan granskad den 27 oktober 2017