Hjälpmedel:

Naturvård, parker

Vallentuna är en naturskön kommun med flera naturreservat. I den tätortsnära skogen vistas många människor – barn bygger kojor, man går hundpromenader och en del passerar igenom skogen på väg till dagis, skola och arbete.

Kommunens skogar sköts med tätortsnära metoder. Målet är att skapa strövvänliga skogar för rekreation där stor hänsyn tas till naturvärden.

Under hösten 2015 färdigställer vi en skötselplan, som vi redan börjat arbeta efter. Den innebär att vi kommer till varje område vart tionde till vart tolfte år.

Naturvård innebär också i skötselsammanhang att vi ibland lämnar kvar stockar och ris för florans och faunans bästa.

Sidan granskad den 26 september 2017