Hjälpmedel:

Parker och grönområden

En mötesplats för människor, en grön oas för en stunds avkoppling eller en plats för barn med spring i benen.

Det offentliga rummets utformning säger mycket om en plats. Ibland är parker platser som vi bara passerar och ibland är det platser där vi väljer att vistas. Platser som inbjuder till att vi stannar upp och får med oss något njutbart som kan ge en genklang resten av dagen.

Parkens innehåll kan skifta från botaniska värden till konst eller lek, men ofta med det gemensamma att parken får människor att mötas. I takt med att Vallentuna växer planeras också nya parker.

Tuna torg och gågatorna i Vallentuna centrum ska rustas upp. Målet är ett centrum med naturliga mötesplatser där människor vill vara och umgås.

Sidan granskad den 30 januari 2018