Hjälpmedel:

Stockholms gröna kilar

Stockholms gröna kilar, logotypFrån Stockholms innerstad går det tio stora stråk av natur ut mot omgivande landsbygd. Dessa gröna kilar sträcker sig ut i alla riktningar - lite som kronbladen på en blomma. Kilarna löper genom flera kommuner, vilket kräver samverkan. Genom Vallentuna kommun går två gröna kilar: Rösjökilen i väster och Angarnskilen i öster.

De gröna kilarna har många värden

Människor söker sig ofta till grönområden som kontrast till ett hektiskt vardagsliv och för att få lugn och ro, njuta av tystnaden och få naturupplevelser. Forskning visar att stressen minskar och hälsan ökar när vi vistas i naturen. De gröna kilarna har stora kulturhistoriska värden och är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden.

Viktigt att bevara

TMR (Tillväxt-, Miljö- och Regionplanering) arbetar för att utveckla, säkerställa samt öka tillgängligheten till regionens natur- och kulturvärden.

Vill du veta mer?

På Tillväxt-, Miljö- och Regionplanerings webbplats finns olika informationsmaterial, bland annat kunskapsunderlag och inventeringsmetoder, information om tillgång till tätortsnära natur, utvecklingsidéer för kilarna och deras svaga samband.

 grona_kilarna_karta

Underlaget till kartan kommer från Tillväxt-, Miljö- och Regionplanering.

Sidan granskad den 26 september 2017