Hjälpmedel:

Aktuella nyheter bygga, bo och miljö

 • Totalt eldningsförbud råder

  2018-07-16

  Det är hög brandrisk i skog och mark och det råder totalt eldningsförbud i hela Stockholms län. Observera att förbudet även omfattar särskilt iordningställda grillplatser.

 • Omtag av samrådsprocessen i Kårsta-Rickeby 2

  2018-07-16

  Efter att det kommit in många synpunkter på det förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 som just nu är ute på samråd tar vi ett omtag i samråds- och planeringsprocessen.

 • Använd vattnet sparsamt!

  2018-07-13

  De senaste veckornas högtryck med höga temperaturer och inget regn gör att vi alla behöver tänka till lite extra mycket på hur vi använder vårt vatten. Det gäller särskilt dig som har egen brunn.

 • Pilotprojekt för 3D-visualisering med hjälp av drönarteknik

  2018-07-13

  Just nu pågår ett pilotprojekt där samhällsbyggnadsförvaltningen testar drönarteknik för att visualisera planerade nybyggnationer. Drönaren kommer att flyga över delar av Vallentuna centrum någon gång i juli.

 • Eldningsförbud råder!

  2018-07-10

  Länsstyrelsen har idag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.

 • Akut foderbrist i torkan

  2018-07-09

  Det torra vädret har skapat stora problem för våra bönder och andra djurägare. Vallentuna kommun vill försöka hjälpa till och har identifierat några områden på kommunens mark som skulle kunna lämpa sig för att betas eller ta foder ifrån.

 • Vallentuna klättrar uppåt i miljöranking

  2018-07-02

  För tionde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet miljörankning av Sveriges kommuner. Vallentuna hamnar på plats 84 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 202 i förra årets rankning.

 • ​Samsyn viktigt för utvecklingen av ett hållbart Kristineberg

  2018-06-13

  Planeringen av Kristineberg, i anslutning till centrala Vallentuna, är full gång. Ambitionen är att den nya stadsdelen ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

 • Sommartid på bygglovsavdelningens telefon

  2018-06-12

  Under semesterperioden 2 juli -19 augusti (vecka 27 – 33) har bygglovsavdelningen telefontid tisdagar och torsdagar kl. 9-12.

 • Snart kan Kvarnen siktas vid Vallentuna igen!

  2018-06-04

  Nu är äntligen Kvarnen på väg att återuppstå. Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand är med och barkar av donerade tallar som ska bli stomme i Kvarnen.

 • Inbjudan till samråd

  2018-06-01

  Samråd inför ansökan om tillstånd för utfyllnad av våtmark inom Okvista 5, fastighet Olhamra 1:3.

 • Hagaskolan

  2018-05-29

  Arbetet med att bygga nya Hagaskolan är i full gång och bygget håller tidplanen som planerat. När Hagaskolan står färdig kommer det att vara Vallentunas största skola.

 • Använd vattnet smart

  2018-05-22

  Det är värmebölja i Stockholm och det gör att det går åt ovanligt mycket vatten. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning.

 • Eldningsförbud

  2018-05-17

  Länsstyrelsen har idag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.

 • Lyckad invigning av lekplats i Ormsta

  2018-04-24

  Måndag 23 april invigdes den nyupprustade lekplatsen vid Blekingevägen i Ormsta, där bild- och formelever från Vallentuna kulturskola har varit med och bidragit med utsmyckningen av papperskorgar.

 • Tillgängligheten till Ubbysjön förbättras

  2018-04-24

  För att förbättra tillgängligheten till Ubbysjön, en av Vallentunas fågelrika sjöar, byggs det just nu gångar över den norra och södra delen av sjön.

 • Ta bilen till en biltvätt!

  2018-04-16

  När du fultvättar bilen direkt på gatan så rinner giftiga och svårnedbrytbara ämnen rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

 • Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

  2018-04-16

  Nu städar Lantmäteriet Fastighetsregistret. Om du använder vatten, avlopp eller väg som inte ligger på din egen tomt kan du behöva begära förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

 • Barn och unga smyckar papperskorgar i Vallentuna kommun

  2018-04-16

  Välkommen på invigning! Under hösten/vintern 2017 startades ett projekt som har till syfte att öppna dörren för barn och unga att vara med i utsmyckningen av våra offentliga miljöer.

 • Klart med miljöcertifiering av Vallentuna kommun

  2018-04-12

  Vallentuna kommuns miljöledningssystem har klarat certifiering enligt ISO 14001. Alla medarbetare bidrar, på olika sätt, genom att kommunens systematiska miljöarbete är sammankopplat med ordinarie styrning och planering.

 • Det här gör vi för miljön

  2018-03-23

  Miljö- och klimatmedvetenhet är viktigt alla dagar, alla timmar. På lördag är det återigen dags för Earth hour- världens största miljömanifestation. Vi låter Ann Wahlgren, miljöstrateg, berätta hur kommunen arbetar med klimatfrågan.

 • Återuppbyggnad av Kvarnen

  2018-03-19

  Vallentunas landmärke, Väsby kvarn, totalförstördes i en anlagd brand 2008. Nu vill kommunen tillsammans med näringsliv och ideella krafter bygga upp kvarnen igen.

 • Lämna förslag på lekutrustning till ny lekplats

  2018-03-13

  Det planeras för en helt ny lekplats i centrala Vallentuna. Nu vill vi få dina förslag på vilken lekutrustning den nya lekplatsen ska ha!

 • Ny översiktsplan 2040

  2018-03-06

  En ny översiktsplan för Vallentuna kommun håller på att tas fram. Samråd pågick under hösten 2017 och de inkomna synpunkterna har nu arbetats in i en ny version. Nu finns en ny möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget.

 • Använd toaletten rätt!

  2018-02-26

  Varje vecka fastnar ungefär 17 ton skräp i rensgallren på Käppalaverket där avloppsvattnet från Vallentuna kommun renas. Den mängden vill vi minska. Och du kan hjälpa till.

 • Håll Vallentuna rent i vår!

  2018-02-23

  Varje vår deltar Vallentuna i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning.

 • Dags att rapportera köldmedier!

  2018-02-21

  Senast 31 mars 2018 behöver du som ansvarar för aggregat med mer än 14 ton CO2- ekvivalenter rapportera till miljöavdelningen.

 • Vallentuna returpark ska göra det lättare att göra rätt

  2018-01-26

  För att öka servicen till Vallentunaborna söker SÖRAB nu efter en bra plats för att etablera en returpark för återvinning och återbruk i Vallentuna.

 • Snabbare bygglovsprocess

  2018-01-12

  Under 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen startat ett förändringsarbete som syftar till att förenkla för både handläggare och kunder i bygglovsprocessen.

 • Turlista 2018 för mobil återvinningscentral

  2018-01-10

  På den mobila återvinningscentralen kan du som privatperson lämna exempelvis trasiga möbler, färgrester, textilier och elektronik. Personal från SÖRAB finns på plats och hjälper dig med din sortering.

 • Förbättringar av inomhusmiljön på Hjälmstaskolan

  2017-12-19

  Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten genomfört en rad åtgärder för att komma tillrätta med de fukt- och ventilationsproblem som tidigare har uppmärksammats på Hjälmstaskolan.

 • Ny och förenklad taxa för bygglov

  2017-12-18

  Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde måndag 11 december beslut om ny taxa för bygglov. Den nya taxan är ett viktigt steg i den förenklingsprocess som har påbörjats på bygglovavdelningen.

 • Placering av returpark för återvinning

  2017-11-15

  Bygglovet för den tillfälliga returparken vid Banvägen/Teknikvägen har överklagats. SÖRAB kommer nu tillsammans med kommunen att se över alternativa placeringar.

 • Dina matrester är värdefulla!

  2017-11-02

  Sortera ditt matavfall och gör samtidigt miljön en tjänst. Det är enkelt och du sparar dessutom pengar!

 • Vallentunabor mest nöjda i länet

  2017-10-27

  Resultatet från Länsstyrelsens senaste medborgarundersökning visar att Vallentunaborna är mest nöjda av alla invånare i Stockholms län.

 • Vallentuna Returpark

  2017-10-27

  För att göra det lättare att göra rätt för Vallentunaborna planerar SÖRAB en provisorisk returpark på fastigheten Mörby 1:112 och del av Mörby 1:103, korsningen Banvägen/Teknikvägen.

 • Nytt utegym i Kårsta

  2017-10-10

  Måndag 9 oktober sattes det första spadtaget i marken för byggandet av ett nytt utegym i Kårsta.

 • Samråd om Översiktsplan 2040

  2017-10-09

  En ny översiktsplan för Vallentuna kommun, med sikte på år 2040, håller på att tas fram. Samråd pågick under perioden 1 september-30 oktober 2017. Nu sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och omarbetar förslaget.

 • Samråd detaljplan Kragstalund östra

  2017-10-04

  En detaljplan för Kragstalund östra, strax söder om Kragstalunds station, ställs nu ut för samråd. Planens syfte är prova möjligheten till utbyggnad av området med cirka 50 bostäder i flerbostadshus samt cirka 9 bostäder i radhus eller kedjehus.

 • Provtagning för projektering av reningsdamm vid Vallentunasjön

  2017-10-04

  Under vecka 40, tisdagen den 3/10 till fredagen den 6/10, så kommer provtagning att äga rum för projektering av en reningsdamm vid Vallentunasjön.

 • Samråd detaljplan Lindholmen - Uppsäter

  2017-09-14

  Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för området Lindholmen Uppsäter. Syftet är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen av Lindholmen. Planen ställs ut för samråd till och med den 9 okt 2017.

 • Får dödade av varg

  2017-09-12

  Sex får hittades döda i en hage norr om Brottby i Vallentuna i söndags. Länsstyrelsens personal var på plats och säkrade spår efter varg.

 • Ny förskola i Ormsta

  2017-09-11

  Under hösten 2016 började Vallentuna kommun projekteringsarbetet för att bygga en ny förskola vid Ormstaskolan. Förskolans verksamhet beräknas öppna under januari 2019.

 • Fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby

  2017-09-07

  Den fördjupade översiktsplanen för Karby och Brottby har reviderats i en inriktning som är mer anpassad och platsspecifik. Välkommen att ta del av planens nya inriktning och innehåll.

 • Invigning av Tuna torg

  2017-08-22

  Lördagen den 9 september mellan kl. 12-14 invigs Tuna torg.

 • Vallentuna står värd för nätverksträff med Citylab

  2017-08-22

  Citylab är ett nationellt program för hållbar stadsutveckling där Vallentuna deltar under 2017 med stadsdelen Kristineberg. Vallentuna står nu värd för nästa nätverksträff som kommer att hållas 5-6 september på Lindö golf.

 • Låg grundvattennivå

  2017-07-07

  Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Det kan medföra problem för de som har egna brunnar.

 • Sommarblommor

  2017-07-07

  Årets sommarblommor, som planterats ut runt om i kommunen, blommar nu för fullt.

 • Upprustning av torgytorna i Vallentuna centrum

  2017-06-26

  Snart är arbetet med att rusta upp torgytorna klart. Det innebär att Vallentuna får ett sammanhållet centrum med plats för både ro och aktivitet.

 • Seminarium om kemikalier i skolan

  2017-06-12

  Torsdagen den 8 juni hade miljöavdelningen bjudit in skolorna i kommunen till ett seminarium med temat "Kemikalier i skolan".

 • Nedskräpning vid återvinningsstationerna

  2017-06-07

  Vi ser ganska ofta överfulla containrar och skräp vid återvinningsstationerna. Arbete pågår med att förbättra sorteringsmöjligheterna.

 • Prästgårdsparkens perenn-planteringar har rustats upp

  2017-06-01

  Nu har vi rustat upp Prästgårdsparkens perennplanteringar.

 • Sammanställning från Öppet hus

  2017-05-23

  Nu finns sammanställningen med de synpunkter vi fick in från Öppet hus för utvecklingen av Karby och Brottby med omnejd. Öppet hus ägde rum i Karbyskolan den 8 februari 2017.

 • Lyckat seminarium om solenergi

  2017-05-22

  Onsdagen den 10 maj bjöd energirådgivningen in till ett seminarium om hur du installerar solpaneler. Seminariet blev lyckat och det kom cirka 70 besökare.

 • "Giftfri förskola" och "Kemikalier i förskolan"

  2017-05-19

  Nu fortsätter projekten "Giftfri förskola" och "Kemikalier i förskolan" som miljöavdelningen och kommunens förskolor arbetat med sedan 2014.

 • Bekämpning av jättelokan

  2017-05-10

  Kommunen bekämpar varje år jättelokor på kommunal park- och fastighetsmark. Arbetet görs i maj och juni och kommer att upprepas vid behov under säsongen.

 • Tvätta din bil utan att smutsa ner miljön

  2017-04-25

  Tvättvattnet från biltvätt innehåller många kemiska ämnen som är skadliga för miljön.

 • Nu startar vårfisket i Vallentunasjön

  2017-04-11

  Vallentuna och Täby kommun samarbetar för att rena Vallentunasjön. Nu i vår sker bottengarnsfiske och senare i höst kommer ett notfiske att genomföras.

 • Bygglovsavdelningens telefontider

  2017-03-15

  Från och med mars 2017 har vi ändrat våra telefontider. Du når oss tisdagar-fredagar mellan kl. 09.00-12.00.

 • Välbesökt öppet hus den 8 februari

  2017-02-22

  Ett stort tack till alla som deltog onsdagen den 8 februari 2017 på öppet hus för utvecklingen av Karbys och Brottbys framtid.

 • Om "sotarn" ringer

  2017-02-10

  Just nu är det många som blir kontaktade via telefon av "sotarn som ringer på uppdrag av kommunen" och vill boka tid för rengöring av kanaler. Vi vill varna för att de företag som ringer inte är de du ska använda.

 • Behöver du fler matavfallspåsar?

  2017-02-07

  Du vet väl att du själv kan hämta ny påsar på flera olika platser i kommunen. Har du eget sop-abonnemang kan du även beställa påsar via Ragn-Sells kundtjänst, så levereras de direkt hem till dig.

 • Digitala tjänster för bygglov

  2017-01-29

  Vi har nya digitala tjänster som kommer att underlätta din kontakt med Vallentuna kommun i din bygglovsprocess.

 • Nu lanseras solkartan

  2016-12-29

  Solkartan är en interaktiv tjänst för privatpersoner, föreningar och företag där man kan göra en första bedömning av solinstrålingen på ett tak och hur mycket solenergi som kan produceras med hjälp av solpaneler under ett år.

 • Vinnare av markanvisningstävling för stadsdelen Kristineberg i Vallentuna

  2016-12-15

  Intresset för att bidra till framtidens Vallentuna är stort. I markanvisningstävlingen för Kristineberg etapp ett kom det totalt in 170 anbud från företag som vill vara med och utveckla vår kommun.

 • Lämna in elavfall till butiken

  2016-11-28

  Du kan lämna in elavfall direkt till butiken om du köper en ny med motsvarande funktion.

 • Klart för nya bostäder i centrala Vallentuna

  2016-09-14

  Vallentuna kommun tilldelar Bällstaudde Bostadsutveckling AB en markanvisning för ca 100 bostäder i ett attraktivt centralt läge vid Gärdesvägen i Vallentuna tätort. Projektet är en viktig del i utvecklingen av centrala Vallentuna.

 • Rensning av Snapptunaån

  2016-07-15

  Snapptunaån och Ormstaån kommer att rensas under 2016 och 2017. Den första etappen i Snapptunaån börjar i juli.

 • Tryggt och snyggt

  2016-04-08

  Vallentuna ska vara en trevlig och trygg kommun. Därför finns Tryggt och snyggt, en app och webbtjänst för felanmälan av utemiljöer.

 • Paviljonger planeras vid Ekebyvägen

  2016-03-15

  För att kunna ta emot det antal flyktingar som Vallentuna kommun har blivit anvisad så planeras två paviljonger med 12 rum i varje för ensamkommande flyktingbarn.