Hjälpmedel:

Vatten och avlopp

I det kommunala nätet finns tillgång till både dricksvatten och hantering av avloppsvatten.

Dricksvattnet i det kommunala nätet kommer från Görvälnverket i Mälaren.

Avloppsvattnet i det kommunala nätet renas i Käppala reningsverk på Lidingö. Boende i Karby och Brottby är anslutna till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun. Frösunda, Ekskogen och Kårsta har egna mindre reningsverk.

I vissa delar av kommunen har man istället egen brunn och enskilda avlopp.

Här finns information om båda systemen samt övrig information som handlar om vatten och avlopp.

Sidan granskad den 26 april 2017