Hjälpmedel:

Arkiv

Vallentuna kommun har ett ansvar att bevara viktig samhällsinformation för framtiden och göra den tillgänglig för allmänheten. Syftet med arkivet är att stödja den demokratiska rätten till insyn, den enskildes rättssäkerhet och att bevara kulturarvet.  

I kommunarkivet förvaras arkivhandlingar från kommunens olika verksamheter. De äldsta dokumenten är från 1860-talet. Arkivet ska spegla kommunens historiska utveckling. De mest förekommande dokumenten är olika typer av beslut och utredningar. De ger en bild av vad kommunen har arbetat med genom åren och på vilket sätt.

Arkivet är vårt gemensamma kulturarv som alla har tillgång till. Om du vill använda kommunarkivet är du välkommen att kontakta kommunarkivet för att komma överens om tid för besök eller om du vill beställa kopior av handlingar.

Läs mer om kommunens arkivhantering.

Sök i kommunarkivet

Här kan du själv söka bland det material som förvaras i Vallentuna kommunarkiv. Vi publicerar alla arkivförteckningar, ett register över våra handlingar. Den äldsta handlingen som förvaras i kommunarkivet är från år 1772.

Sök i Vallentunas kommunarkiv

Om du vill ta del av en handling som du har hittat via webbarkivet eller söka i kommunarkivet, kontakta kommunarkivet@vallentuna.se eller 08-587 850 00.

Vallentuna folkrörelsearkiv

I kommunens lokaler förvaras också arkivmaterial från cirka 130 föreningar och folkrörelser i Vallentuna. Arkivet drivs av Vallentuna folkrörelsearkiv. Vallentuna folkrörelsearkiv är en ideell förening som har till uppgift att samla in och bevara föreningsarkiv. Folkrörelsearkivet arbetar även med att väcka intresse för forskning om föreningslivets roll för kommunens utveckling.

Läs mer om Vallentuna folkrörelsearkiv.

Vallentuna bildarkiv

I Vallentuna bildarkiv kan du söka bland över 7 000 bilder med anknytning till Vallentunabygden från mitten av 1800-talet och framåt.

Till Vallentuna bildarkiv.

Sidan granskad den 18 februari 2015