Hjälpmedel:

Felanmälan fjärrvärme

Det finns många olika typer av fel och brister som kan eller ska anmälas till kommunen eller till någon av våra utförare. 

El-anläggningar / strömavbrott

Fjärrvärme

E.ON Värme Sverige AB

Box 157, 177 23 Jakobsberg
Privatkunder, tfn: 020-88 00 22
Felanmälan dygnet runt, tfn: 020-88 00 22
Företagskunder, tfn 020-255 550, måndag-fredag kl. 08-16.30

Kollektivtrafiken

Kommunens fastigheter

Utemiljöer (Tryggt och snyggt)

Vatten och avlopp

Utebliven sophämtning

Återvinningsstationer

Sidan granskad den 10 november 2017