Hjälpmedel:

Medborgarundersökning

Varje år skickas en enkät ut till 1200 invånare i kommunen som får chansen att tycka till om om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet samt hur den kommunala servicen upplevs.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret och är mellan 18-84 år.

Det är viktigt för oss att du som blivit utvald tar dig tid att svara på alla frågor så vi får veta hur vi kan förbättra våra verksamheter.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Sista svarsdag 2017

Svaren ska vara SCB tillhanda den 27 oktober, då stänger insamlingen.

Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 24 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 27 oktober, kl. 13.00.

Resultaten

Resultaten av undersökningarna kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och resultaten finns i SCB:s statistikdatabas. Se länkar för mer information till höger.

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2017