Hjälpmedel:

Medborgarundersökning

Varje år skickas en enkät ut till 1200 invånare i kommunen som får chansen att tycka till om om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet samt hur den kommunala servicen upplevs.

2017 års undersökning är nu genomförd och 41% av de tillfrågade valde att svara på enkäten. Det är lägre än när kommunen började att delta i undersökningen för drygt tio år sedan.
De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret och är mellan 18-84 år. Vi vill rikta ett varmt tack till dig som svarat på enkäten för att du bidragit med dina åsikter och omdömen.

Resultat för 2017

Kommunen har nu fått rapporten med resultaten. I rapporten jämförs Vallentunas resultat generellt med genomsnittet för övriga deltagande kommuner, som den här gången var 131 stycken. Den samlade rapporten samt bilagan kan du ta del av under rubriken Mer information.

I årets enkät fick kommunen ett Nöjd-Region-Index (NRI) på 6o (63, år 2015) att jämföra med genomsnittet för de deltagande kommunerna på 60. Inom detta frågeområden får bostäder högre betyg än kommungenomsnittet och kommersiellt utbud lägre.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är för Vallentuna 54 (53, år 2015) jämfört med 55 för kommungenomsnittet. Inom NMI området får gymnasiet lägre betygsindex än snittet, men högre än 2015. Idrotts- och motionsanläggningar, kultur och räddningstjänsten får högre betyg än kommungenomsnittet medan Miljöarbete, renhållning och sophämtning samt bemötande och tillgänglighet får lägre betyg än kommungenomsnittet. Nöjd-Inflytande-Index (NII) är för Vallentuna 38 (37 år 2015) och för kommunerna i genomsnitt 40. Inom delområdena får kommunen lika med snittet för Information och förtroende och lägre än snittet för påverkan och kontakt.

Sidan uppdaterad den 31 januari 2018